Ưu điểm của kiểu giường tầng này là có thể được tháo gỡ dễ dàng và sử dụng riêng biệt